Partnerzy RSMPrecyzyjny wybór ulepszeń ochrony to sposób na usuwanie luk w zabezpieczeniach: Po przeprowadzeniu wewnętrznego lub zewnętrznego audytu, RSM Mainframe Security Health Check, Penetration Testing i Vulnerability Scan — nasze wysokiej klasy programy do rozwiązywania problemów — pomagają sprawnie rozwiązać zidentyfikowane luki i wady. Dzięki temu zapewniają najlepszą ochronę przed atakami cyberprzestępców, hakerów i innymi zagrożeniami.

Zwiększenie zwrotu z inwestycji dzięki wnioskom uzyskanym z audytu bezpieczeństwa systemu mainframe: Zmniejszenie ryzyka wystąpienia poważnego naruszenia zabezpieczeń Usprawnienie procesów i procedur ochrony w ramach procesu usuwania luk w zabezpieczeniach Zwiększenie mocy przerobowej i wydajności środowiska systemu mainframe Obniżenie kosztów zasobów Ułatwienie zapewnienia zgodności z normami PCI-DSS, GDPR i SOX, jeśli okaże się to konieczne Umożliwienie użytkownikom dostępu do danych i zasobów tylko w miejscach, gdzie wykonywana praca tego wymaga Eliminowanie problemów, które mogą pojawić się w trakcie przyszłych audytów Zapobieganie dodatkowym kosztom pozwala zwiększyć opłacalność

Dbanie o systemy mainframe i działalność firmy Zapewniamy profesjonale zasoby i wiedzę specjalistyczną, czego może brakować w zespole firmy, potrzebne przy wdrażaniu skutecznych programów wzmocnienia ochrony. Wyróżniamy się wieloletnim, praktycznym doświadczeniem w planowaniu i realizowania działań naprawczych — od krótkich, 12-tygodniowych projektów po 24-miesięczne programy — prowadzonych w bardzo zróżnicowanych sytuacjach. Nasze usługi związane z bezpieczeństwem systemów mainframe zapewniamy sprawnie i po atrakcyjnej cenie. Obejmują one: pomoc zespołu doświadczonych techników bezpieczeństwa pod kierownictwem starszego kierownika projektów firmy RSM; przeprowadzanie warsztatów poświęconych definiowaniu projektów, formułowaniu dokumentacji wstępnej projektu oraz jego szczegółowego planowanie; współpracę z zespołem firmy w celu przygotowania planu przydzielania zasobów, który skutecznie wykorzysta kadrę RSM i Twojego przedsiębiorstwa; wdrożenie systemu zabezpieczeń dla maszyn mainframe, który świetne sprawdzi się w trakcie inspekcji i testów.